Sıkça Sorulan Sorular

AhbapSu® olarak çok merak edilenleri ve sıklıkla karşılaştığımız soruları sizler için derledik.

Bu tüketicinin beğenisiyle ilgili bir karardır. Markalı ambalajlı su üreticilerinin hem doğal kaynak suyu hem de işlenmiş içme suyu ürünleri sağlık açısından güvenilirdir. Aralarında yalnızca lezzet ve mineral değer farklılıkları vardır.

pH Değeri, 0’dan 14’e değer alan, hidrojen iyon yoğunluğu ve bir çözeltinin bazik ve asidik derecesidir. İçme suyunun pH değeri suyun içerisindeki potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller tarafından belirlenir ve bu mineraller suyun asidik derecesini düşürür. Sağlıklı bir içme suyunun pH değeri 7,2 ile 8,5 arası olmalıdır.

Sert, yani çok düşük mineralli olmayan doğal mineralli su ısıtıldığı veya kaynatıldığı zaman ana maddesi suda çözünmeyen kalsiyum karbonat, yani kireç olan tortu oluşur. Konulduğu kap, çaydanlık veya tencere diplerinde çöker. Burada gerçekleşen kimyasal süreç, suyun sertliğini oluşturan kalsiyum ve bikarbonat iyonlarının ısıtma veya kaynatma sırasında, esası kalsiyum karbonat tuzu olan tortu oluşturarak dibe çökmesi ve halk arasında da kireç diye bilinen sert çökeltiler oluşturmasıdır.

Sert suların ve doğal mineralli suların son yıllarda bilimsel olarak kanıtlanan ve giderek daha iyi anlaşılan, insan sağlığı üzerindeki bir dizi olumlu etkileri de aslında içerdikleri kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarına yani suya sertliğini veren maddelere bağlıdır.

Sağlıklı içilebilir sular, görünüş olarak berrak, kokusuz ve renksiz olmalıdır. Kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde de içinde bulunan minerallerin miktarları ölçü sınırları içinde olmalı ve ayrıca bakteri ve virüsler içermemelidir. Radoaktivite özellikleri de belirli miktarın altında olmalıdır. Bütün bunlar Sağlık Bakanlığının çıkardığı su yönetmeliğinde çok ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Doğal Kaynak suları yeraltından gelen sulardır. Bunlar yer üstündeki suların uzun yıllar boyunca yeryüzündeki değişik kaya katmanlarından süzülerek yer altında oluşturdukları rezerv sulardır. Yer altında giderken, orada uzun yıllar beklerken ve aynı şekilde yeryüzüne tekrar dönerken doğal bir filtrelemeden geçerler. Yaşam için gerekli olan uygun mineralleri içlerinde barındırırlar.

Musluk Suları genellikle büyük şehirlerde barajlardan gelen sulardır. Barajlardaki sular baraj çevresindeki küçüklü büyüklü derelerden beslenirler. Dereler genellikle içime uygun olmayan bakteri kirliliği olan sulardır. Bundan dolayı bu sular arıtma tesislerinde kimyasal ve biyolojik arıtmaya tabii tutulur, bekletme havuzlarında bekletilir, içindeki katı maddeler çöktürücü polimerlerle temizlenir, kum ve kömür filtrelerden süzülür, havalandırılır, ozonla veya klorla dezenfekte edilerek şehirlere verilir.

Bu sular genelde içinde klor bulundurduklarından bakteri ihtiva etmezler, fakat klor da aslında içilecek sularda pek tercih edilen bir şey değildir. Fazla miktarda klor sağlıklı değildir. Ayrıca bu sular barajlardan eve gelinceye kadar uzun bir yol kat ettiğinden yol boyunca kirlenebilirler. Bir süre kullanılmayan musluklar açıldığında ilk gelen suların paslı akması gibi. Dolayısıyla imkânlarımız varsa ambalajlı ve doğal kaynak suyu tüketmeliyiz.

Kaliteli bir su sağlık için uygunluğu bilimsel olarak kanıtlanmış sudur. Doğada sular deniz, göl, nehir, yer altı, buzullar, bulutlar gibi değişik yerlerde bulunabilirler. Sular açıkta değişik çevre kirliliklerine maruz kalarak kirlenirler. Yüzeysel sulara evsel atıkların yanında sanayi atıkları karışabilir, Topraktaki tuzlar, tarlalardaki gübreler, hayvanların dışkıları, kanalizasyon atıkları bir şekilde sulara karışarak sularda ağır metal dediğimiz demir, çinko, çıva, kurşun, krom gibi maddelerin artmasına sebep olurlar.

Bunların sularla sürekli insan vücuduna girmesi kanser dahil bir çok hastalığa sebep olabilirler. Ayrıca sularda halk arasında mikrop denen bakterilerin veya virüslerin bulunması kolera başta olmak üzere değişik salgın hastalıklara sebep olabilirler.

Doğal kaynak suları 19 litrelik damacanalarda ya da 0.5, 1, 1.5, 2.5 ve 5 litrelik pet şişelerde satılırlar ve etiketlerinde bazı kimyasal analizlerini görmek mümkündür.

Bu kapanacak 0 saniye

Bu kapanacak 0 saniye

Bu kapanacak 0 saniye

Bu kapanacak 0 saniye

Bu kapanacak 0 saniye

Bu kapanacak 0 saniye

Bu kapanacak 0 saniye

Bu kapanacak 0 saniye